ලංකාවේ අංක එකේ ගුරු භවතුන් පිරිසක් විසින් මෙහෙයවනු ලබන උසස් පෙළ දරුවන්ගේ ඔන්ලයින් තක්සලාව.

Join

අපගේ සේවාවේ ඇති විශේෂතා මොනවාද?

ESir Plus

Esir plus මගින් ප්‍රධාන විෂයන් 3ම එක පැකේජයක් ලෙස 50% වට්ටමක් මගින් ලබාගත හැක.ප්‍රධාන විෂයන් 3 ට අමතරව ඔබට පැනනගින ගැටලු වලට විනාඩි 7 ඇතුලත ගුරුවරයෙකු හා සම්බන්ද වීමටද,ඔබට අපහසු පාඩමක් නැවත ඉගෙනගැනිමට සහ ඔබටම වෙන්වූ පෞද්ගලික උපදේශකයෙක්මගින් ඔබේ දුර්වලතා හදුනාගෙන එවාට පිලියම් ලබාගැනිමට හා අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර,විවිධ ගැටලු විසදීමටද අවස්තාව සැලසෙ

Join
ESir Tutor

Esir tutor මගින් තනි සහ ලමුන් 7 නොවැඩි කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති පවත්වන ගුරුවරුන්ගෙ පන්ති සමග online සම්බන්ද වීමට හැක.ඊට අමතරව ඔබට පහසු වෙලවට අවශ්‍ය පන්තිය යොදා ගත හැක.

Join

Esir Plus

Esir plus මගින් ප්‍රධාන විෂයන් 3ම එක පැකේජයක් ලෙස 50% වට්ටමක් මගින් ලබාගත හැක.කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් වල වසර ගණනක ඉගැන්වීමේ පලපුරුද්ද සහිත විශිෂ්ට ගුරුවරුන් පිරිසක් විසින් මෙහෙයවනු ලබන මෙම විෂයන් සියල්ලම අප ආයතනය හරහා ඉගෙනීම තුළින් ඔබේ මුදල් සහ කාලය ද ඉතිරි කරගත හැකියි.

අපගේ සුවිශේෂ විෂය පැකේජ ඔබ තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

  1. 1. උසස් පෙළ ප්‍රධාන විෂයන් තුනම සහනදායි මිලට ගුණාත්මක බවෙන් යුතුව ලබාදීම
  2. 2. ඔබට විෂය සම්බන්ධයෙන් මතුවන ඕනෑම ගැටලුවක් අපගේ ගුරු මඩුල්ලට යොමු කිරීම හරහා ඒවාට නිසි පිළිතුරු ඉක්මනින් ලබාගත හැකි වීම
  3. 3. ඔබට යම් පාඩමක් පිළිබදව අපහැදිලි බවක් තිබේ නම්, අදාළ පාඩම සම්පූර්ණයෙන් ඉගැන්වීමට අපගේ ගුරු මඩුල්ල නිරතුරුව සූදානමින් සිටියි
  4. 4. උසස් පෙළ කාල සීමාව තුළ ඔබට ඇතිවන ඕනෑම ගැටලුවක් සම්බන්ධයෙන්, ඕනෑම වේලාවකදී ගුරුහරුකම් ලබාගැනීමට, ඔබටම වෙන්වූ උපදේශන සේවාවක් ලබාදීමට අප ආයතනය විසින් පහසුකම් සලසනු ඇත. පන්ති කාල සීමාවේදී කරනු ලබන පාඩම් නැවත නැවතත් ඔබට තේරුම් කරදීමටත් මෙහිදී කටයුතු කරනු ඇත.

Esir Plus Teachers

Esir Tutor

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා ඔබට ගැළපෙන ගුරු භවතෙකු තෝරාගැනීමට Esir Tutor හරහා හැකියාව ලැබෙනු ඇත. Esir tutor මගින් තනි සහ ලමුන් 7 නොවැඩි කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති පවත්වන ගුරුවරුන්ගෙ පන්ති සමග online සම්බන්ද වීමට හැක.ඊට අමතරව ඔබට පහසු වෙලවට අවශ්‍ය පන්තිය යොදා ගත හැක.

Teachers / Tutors